Greatify

070-961 01 88

Anne Grefberg

Jag heter Anne Grefberg och är legitimerad psykolog.

Jag har jobbat med Facet5 sen 2008, men har inte alltid varit ett fan av tester. Min första upplevelse var på 80-talet, som nybliven chef fick jag min första återkoppling på ett personlighetstest. Det stod med röda bokstäver Do Not Hire på framsidan, och kontentan var att jag mer eller mindre kunde döda för pengar. Jag bär med mig den upplevelsen när jag jobbar med Facet5.  Detta är ett verktyg som fokuserar på styrkor och det positiva i att vara just som du, vilket är en förutsättning för att individer ska ta till sig och växa som personer.

Är du intresserad av att börja använda Facet5 i din organisation?
Boka ett möte med mig och utforska hur Facet5 kan hjälpa din organisation nå nya höjder!
Vi erbjuder dig att göra en Facet5 och få en återkoppling på vårt möte.

Kontakta mig via e-post eller ring mig!

Facet5

Facet5 har utvecklats i över 30 år och bygger på femfaktormodellen, vilket är vad psykologisk forskning anser bäst för att ge en utförlig beskrivning av personlighet och beteende. Facet5 mäter dessa fem faktorer noggrant för att ge en exakt och tillförlitlig bild av en individs personlighet.

Exempelrapport

Ladda ned vår exempelrapport

myFacet5

myFacet5 är ett digitalt verktyg som är inkluderat i din Facet5-certifiering.
Detta marknadsunika verktyg tillåter dig att jämföra Facet5-profiler.

Svårt att samarbeta med en teammedlem?
Jämför era profiler och se olika lösningar på hur ert samarbete kan förbättras!

Möte med Anne över Zoom!

Vill du få en genomgång över hur din organisation kan utvecklas med hjälp av Facet5?
Kontakta leg psykolog Anne Grefberg för att boka ett möte.