Facet5 är designad av psykologer, för näringslivet. Det är användbart för alla som är intresserad av frågor som handlar om HR, utveckling och talent management.

Fra konsulter som jobbar med rekrytering och urval, HR-avdelningar och ledarskapskonsulter, coacher och linjechefer på alla nivåer – alla har nytta och glädje av att utnyttja kraften i Facet5 och alla specifika rapporter som produkten består av. Som underlag för beslut och utveckling, det finns inget instrument i dag som ger så stort stöd till både strategisk och taktisk resursplanering och utveckling i realtid.

 

Tina Olsén, VD Opportunity Management AB

Facet5 tillför ett stort värde i min organisation ( alt. i mitt tjänsteutbud), för utveckling av individ och organisation, samt ett mycket bra verktyg vid rekrytering och urval.

 

 

 

 

 

Lena Mangell, leg psykolog, executive coach Life&Career

Bästa instrumentet för att ge klienter snabb och djup självinsikt och kartlägga utvecklingspotensial.

 

 

 

 

 

Louise Mebius, Inspiro EQ Consulting

Mina kunder är lyriska över moderna, visuella och professionella Facet5.