Hur skiljer man mellan ”bra” test och ”dåliga” test?

När man använder psykometriska instrument, ställer man sig ofta frågor som:

”Hur tillförlitligt är testet?”
”Hur vet jag att jag får samma resultat om jag gör det igen om 6 månader?”
”Får jag ut en sannfärdig bild av mig själv?”

Alla som tillverkar seriösa psykometriska test måste säkerställa att testet gör det det påstår sig göra, i olika situationer, over tid. Testkonstruktören har som uppgift att maximera exakthet och konsistens, så resultaten är tillförlitliga och användbara. Detta göras genom det vi kallar reliabilitet och validitet. Klicka här för att komma till en rapport om reliabilitet och validitet för Facet5.

Facet5 är granskad av EFPA – European Federation of Psychological Associations – som sätter riktilinjer för STP, och godkänt av Det Norske Veritas 2012.