Självkännedom på riktigtComments Off on Självkännedom på riktigt

Att lära känna sig själv är en stor uppgift. Man är ju en rätt komplex varelse (vill man gärna smickra sig själv med att tro), så det finns alltid spännande (?) saker att utforska. Att leva med sig själv gör tyvärr bara marginella skillnader i just självkännedomen, eftersom man ju inte har de konstruktiva granskande glasögonen på sig för jämnan. Jag träffar många som kritiskt granskar sig själva med lupp och ständigt hittar förbättringsområden. Men det är inte självkännedom, det är självplågeri. Det ägnar väldigt många sig åt, väldigt ofta och väldigt intensivt.

När jag pratar om självkännedom, menar jag en objektiv, icke-känslomässig blick på sina egenskaper satt i en konstruktiv utvecklingskontext. Självkritik är alltid känslomässig och då med en kulör åt gråskalorna, för inte att säga nattsvart. Självkännedom som kan användas till något annat än att bekräfta tesen om att jag nog inte duger, baseras på icke-värderande resonemang runt sin person – och det kan man inte klara själv. Inte ens en tränat, kunnig och rutinerad psykolog (som jag?!) kan klara det själv. Man behöver professionell hjälp.

Ok, när vi nu har kommit överens om att du behöver proffshjälp ( 😉 )– vilken hjälp ska du välja? Min övertygelse är att ingen som jobbar med personlig utveckling eller ledarutveckling kan vara värderingsfria eller icke-känslomässiga i kontakten med sina klienter. Vi har alla personliga infallsvinklar och raster som vi värderar folk genom. Om man inte har insikt om det, är man inte ett proffs. Därför jobbar jag alltid med s k verktyg. Personlighetstester, personlighetsverktyg, personlighetsinstrument, personlighetsinventorium… kärt barn har många namn. Jag insåg tidigt i min psykologkarriär vitsen med en objektiv, värderingsfri bild av en individ, både i urvalssyfte, utvecklingssyfte och utredningar. Med hjälp av reliabla, robusta verktyg kan man hjälpa till att ge en person självkännedom som man aldrig får genom spegling, validering eller vad man nu använder för samtalsteknik.

Efter att ha undersök och förkastat majoriteten av personlighetsverktyg på marknaden – kontakta mig gärna för detaljer – har jag valt att arbeta med några få. Mina urvalskriterier är dessa: En modern, relevant och etablerad teori i grunden, utvecklad efter datorernas intog i världen för den statistiska säkerheten, en enkel och visuell modell för den pedagogiska biten, moderna språk rent för psycho-mumbojumbo, nätbaserat självklart, så liten distans som möjligt mellan mig som kan och du som inte kan för tillgängligheten, och statistiska mått som ligger i topp. Det är inte många som klarar dessa kriterier, jag lovar!

Facet5 får grön bock på samtliga kategorier, och det tycker inte bara jag. Även Veritas och en massa andra granskare världen över tycker det. Eftersom jag bara erbjuder mina kunder processer och metoder som jag kan stå för till 100%, är det Facet5 jag frontar i Sverige.

Så eftersträvar du reell självkännedom, inte känslomässig självkritik, säkerställa att du får professionell hjälp av en duktig hantverkare som har en modern verktygslåda.