Certifieringsutbildning i NeuroView

NeuroView är världens enda verktyg som mäter en ledares förmågor att främja goda relationer och trygghet i en arbetsgrupp. Forskningen visar att hormonet oxytocin är centralt för att vi ska må bra, och chefen är en viktig del i att skapa arbetsglädje, produktivitet, fokus och reducera risken för psykisk ohälsa.

Verktyget består av 16 online-frågor och genererar en konkret rapport som resulterar i en handlingsplan för varje ledare. Du som konsult, coach HR, eller linjechef får ett kraftfullt verktyg i ditt arbete med ledare på alla nivåer.

Utbildningen är 1 dag och inkluderar hemarbete.

Datum för öppna utbildningar första halvåret 2017:
16 februari
30 mars
27 april
8 juni

Pris 12500:- ex moms. Utbildningarna går centralt i Stockholm.
Önskar du utbildning företagsspecifikt eller på annan ort, kontakta oss så löser vi det!
Anmälan och frågor till anne.grefberg@greatify.com