Certifieringsutbildning i Facet5

Facet5 är ett av de mest moderna och avancerade instrument för att mäta personlighet som finns på marknaden.

Organisationer över hela världen använder Facet5 för ledarskapsutveckling, rekrytering, teamutveckling, coaching och kulturförändringar.

2-dagarskursen gör dig fullt ut kvalificerad och trygg på att använda Facet5, om du är konsult eller coach, arbetar med HR-frågor på ett företag eller är linjechef. Du får även en genomgång av alla applikationerna som finns i Facet5-familjen – som gruppverktyget, rekryteringsverktyget och 360° Strategic Leadership Review.

Datum för öppna utbildningar första halvåret 2017:
31 jan – 1 feb
14 – 15 mars
9 – 10 maj

Pris 16 500:- ex moms. Utbildningarna går centralt i Stockholm. Önskar du utbildning företagsspecifikt eller på annan ort, kontakta oss så löser vi det!
Anmälan och frågor till anne.grefberg@greatify.com