Något de flesta ledare har gemensamt är att de sällan eller aldrig får feedback på sitt ledarskap som inspirerar till utveckling. Man kan få en klapp på axeln eller en sur blick – men ingen av delarna sporrar till att verkligen ta sitt ledarskap på allvar och utveckla egenskaper och förmågor.

Det skarpaste verktyget som marknaden kan erbjuda idag är en s k 360° Feedback, där olika intressegrupper får svara på frågor om individens olika beteenden som ledare. Frågorna är ställda på ett sätt som gör att den feedback man får är konkret, tydlig och syftar till utveckling.

Vi erbjuder världens kanske främsta 360-konstruktör Ken Nowaks instrument, Ken kallas även mr 360 för sin långa erfarenhet och många utvecklade produkter.

ViewSuite 360 erbjuder tre olika nivåer på instrumenten – helt färdiga produkter, produkter skapade individuellt från ett stort kompetensbibliotek, samt helt skräddarsydda produkter där hänsyn tas till organisationens samtliga individuella behov.

Följande produkter finns på svenska:

EI360° – Mäter en ledares beteenden utifrån teorin om emotionell intelligens, eller det transformativa ledarskapet. Här kartläggs uppfattningar om en ledares förmåga till att leda sig själv, leda andra och kommunicera, genom att man besvarar 74 frågor online.

ManagerView – Mäter traditionella ledarbeteenden som handlar om transformativt och transaktionellt ledarskap. För ledare på alla nivåer i en organisation. 100 frågor som besvaras online.

ExecutiveView – Mäter ledarbeteenden på höga nivåer i en organisation. Speciellt utvecklat för ledningsgrupper. 68 frågor som besvaras online.

 

Handhavareutbildning i ViewSuite 360