Välkommen till Facet5 – ett av väldens mest moderna och avancerade personlighetsinstrument.

Facet5 används av organisationer och konsulter över hela världen, och stödjer alla insatser som rör individer, grupper och organisationer på ett substantiellt och konkret sätt.

Facet5 är tillgängligt på över 30 språk och har en avancerad teknologisk plattform, något som gör instrumentet tillgängligt och angeläget för alla som behöver förstå mänskligt beteende i en arbetsrelaterad kontext.

Kraften i din personlighet

Facet5 är ett av de mest moderna och avancerade personlighetsinstrumenten som finns på marknaden idag. Facet5 kartlägger kraften i individens personlighet, vilket hjälper företag att utnyttja humankapitalet på ett optimalt sätt. Facet5 ger en modell och ett språk för att förklara hur människor skiljer sig beteendemässigt, motivationsmässigt och attitydmässigt – och nästan viktigast, hur det kan användas positivt.

Skapat för business

Facet5 är utvecklat som ett svar på marknadens behov av snabb, praktisk information som kan stödja beslutsfattandet i varje steg av en individs resa genom en organisation. Facet5 är helt utan jargong, webbaserat och därmed tillgängligt på ett enkelt sätt över hela världen. Ett stort urval av normgrupper, nationella och branscher, gör det enkelt att jämföra och dra slutsatser.

Hela livscykeln

Facet5 kan användas genom hela individens livscykel i företaget. Fra urval till exit, Facet5 ger individen, dens ledare och organisationen värdefull information genom ett stort antal innehållsrika rapporter. Om du skall utveckla team, introducera en ny medarbetare eller titta på företagskulturen, säkerställer Facet5 att du arbetar med moderna och effektiva verktyg.

Modern psykologisk teori

Femfaktorsmodellen som personlighetsteori, eller Big 5, är nu allmänt accepterad som det bästa sättet att beskriva de grundläggande byggstenarna i våra personligheter. Big 5 är ett resultat av mångårig psykologisk forskning som det minimum av element som ger en heltäckande beskrivning av personlighet och beteenden. Facet5 mäter dessa fem faktorer på ett exakt och snabbt sätt, för att ge dig ett konkret och tillförlitligt porträtt av individuella olikheter i beteenden.

Använda Facet5 | Teknisk Information | Testimonials | Certifieringskurs i Facet5