Greatify erbjuder nu certifieringskurser i det globala erkände verktyget EQ-i 2.0 i samarbete med vår partner EQ Europe. EQ-i 2.0 är verktyget som ger dig en bild av din klients emotionella förmågor, det vill säga hur man hanterar egna och andras känslor. Att hantera känslor är en kritisk del av yrkeslivet, och de relationella och emotionella förmågor som EQ-i 2.0 fokuserar på är avgörande för succé i alla yrkesroller. För ledare är just bygga och hantera relationer där man ofta brister, och med stöd av EQ-i 2.0 sätter man dessa i fokus för att identifiera styrkor och hitta utvecklingsområden.
Som certifierad i EQ-i 2.0 får man djupa kunskaper om vad EQ/EI är, hur det spelar in i yrkeslivet och hur man identifierar och utvecklar varje enstaka karriärskritiska förmåga. I kursen ingår feedbackträning, applikationer som EQ-i 360 och förslag till hur man inkluderar EQ-i 2.0 i sitt nuvarande erbjudande eller tänker nytt.
Kurserna är öppna för alla som arbetar med rekrytering, utveckling och assessment. Löpande anmälan.
Öppna certifieringskurser i EQ-i 2.0 2014:
6-7 maj 09:00-17:00
16-17 september 09:00-17:00
11-12 november 09:00-17:00
Viss instudering innan kursen ingår via e-learning.
Pris under 2014: 24:000:- plus moms. Anmälan är bindande, men inte till ett specifikt kurstillfälle. Vid förhinder, får man plats på nästa möjliga kurs.
Kursledare är Dr Margareta Sjölund, leg psykolog och den som introducerade EQ-begreppet i Sverige, och leg psykolog Anne Grefberg.
Välkommen!