Att rekrytera är en mix mellan konst och vetenskap. Trots det, är det konsten som ofta får dominera när vi rekryterar på alla nivåer.

Höga chefer tillsätts på rekommendationer, CV och intervju – även om forskningen visar att dessa metoder inte är mer säkra än sten-sax-påse eller krone-klave.

För att ha både konst och vetenskap – magkänsla och objektiva mätningar – anlitar företag Greatify för att göra en psykologbedömning av deras kandidater. Vi använder bara moderna, säkra och tillförlitliga verktyg, och vår process har hög grad av träffsäkerhet.

När vi gör assessment, tänker vi inte enbart urval. Vi tänker hela kandidatens livscykel i företaget. Urval, introduktion, utveckling och avveckling – och vår bedömning innehåller stöd i hela förloppet.

Kontakta oss för att veta mer.