Certifieringsutbildning i Facet5

Certifieringsutbildning i Facet5

Facet5 är ett av de mest moderna och avancerade instrument för att mäta personlighet som finns på marknaden.

Organisationer över hela världen använder Facet5 för ledarskapsutveckling, rekrytering, teamutveckling, coaching och kulturförändringar.

2-dagarskursen gör dig fullt ut kvalificerad och trygg på att använda Facet5, om du är konsult eller coach, arbetar med HR-frågor på ett företag eller är linjechef. Du får även en genomgång av alla applikationerna som finns i Facet5-familjen – som gruppverktyget, rekryteringsverktyget och 360° Strategic Leadership Review.

Datum för öppna utbildningar första halvåret 2017:
31 jan – 1 feb
14 – 15 mars
9 – 10 maj

Pris 16 500:- ex moms. Utbildningarna går centralt i Stockholm. Önskar du utbildning företagsspecifikt eller på annan ort, kontakta oss så löser vi det!
Anmälan och frågor till anne.grefberg@greatify.com

 


Certifieringsutbildning i NeuroView

Certifieringsutbildning i NeuroView

NeuroView är världens enda verktyg som mäter en ledares förmågor att främja goda relationer och trygghet i en arbetsgrupp. Forskningen visar att hormonet oxytocin är centralt för att vi ska må bra, och chefen är en viktig del i att skapa arbetsglädje, produktivitet, fokus och reducera risken för psykisk ohälsa.

Verktyget består av 16 online-frågor och genererar en konkret rapport som resulterar i en handlingsplan för varje ledare. Du som konsult, coach HR, eller linjechef får ett kraftfullt verktyg i ditt arbete med ledare på alla nivåer.

Utbildningen är 1 dag och inkluderar hemarbete.

Datum för öppna utbildningar första halvåret 2017:
16 februari
30 mars
27 april
8 juni

Pris 12500:- ex moms. Utbildningarna går centralt i Stockholm.
Önskar du utbildning företagsspecifikt eller på annan ort, kontakta oss så löser vi det!
Anmälan och frågor till anne.grefberg@greatify.com