För att använda 360° Feedback, är det viktigt att man har grundläggande kunskaper om produkten, processen och förväntningarna. Därför får alla användare av ViewSuite 360 gå en kortare handhavareutbildning.

Utbildningen är fyra timmar, och fokuserar på 360° Feedback generellt och produkterna i ViewSuite 360 generellt.

Förkunskaper: Psykolog, beteendevetare, socionom, coach, HR och annan motsvarande erfarenhet. Inte nödvändig med erfarenhet av andra psykometriska verktyg.

För mer information om kursen, produkterna och priser – kontakta oss.

Vet du redan att du vill anmäla dig till kurs,

 

Klicka här