När du är certifierad i Facet5, får du tillgång till ett av världens mest moderna, visuella och genomarbetade personlighetsinstrument. Att få en bild av ens personlighet ger en självinsikt och förståelse för sina beteenden som skapar förutsättningar för ett gott ledarskap, utvecklingsperspektiv och trygghet i alla livets roller.

Kursen går över två dagar, och har fokus på förståelse för personlighetsbegreppet, och hur personlighetskartläggning kan användas för urval och utveckling.

Förkunskaper: Psykolog, beteendevetare, socionom, coach, HR och annan motsvarande erfarenhet. Inte nödvändig med erfarenhet av andra psykometriska verktyg.

Kursens innehåll:

  • Personlighetsbegreppet
  • Hur personlighet definieras i Facet5
  • Facet5-modellen i teori och praktik
  • Moderna psykometriska verktyg
  • Facet5 jämfört med andra verktyg
  • Praktisk användbarhet
  • Praktiska övningar i feedback
  • Hur man använder sitt användarkonto i Facet5
  • Kort om Facet5 och applikationerna Audition och TeamScape

 

Öppna certifieringskurser Facet5 2014
13-14 maj 09:00-16:30
23-24 september 09:00-16:30

18-19 november 09:00-16:30

Pris under 2014: 16.500:- plus moms. Anmälan är bindande, men inte till ett specifikt kurstillfälle. Vid förhinder, får man plats på nästa möjliga kurs.

Kursledare är leg psykolog Anne Grefberg.

 

Efter kursen, utvärderas samtliga deltagare och bedöms utifrån fasta kriterier. Om man har uppfyllt kriterierna, får man certifikat och ett online-konto för administration av sina profiler. Om man behöver komplettera sina kunskaper, görs detta innan man får certifikat och tillgång till online-konto.

 

Kursledare: Legitimerad psykolog Anne Grefberg, som är utbildat Master Trainer Facet5. Hon är den enda i Sverige som har certifieringsrätt, efter godkänt utbildning hos Consulting Tools i UK.

 

Påbyggnadskurser i Audition, TeamScape och SLR (360) ges löpande.

 

Kontakta oss för att veta mer.