Facet5 kan användas i en mängd olika situationer

Urval och integration

Att anställa någon är ofta ett beslut baserat på en mängd information. Kandidatens tidigare prestationer, kompetens och teknisk kunskap vägs in, samtidigt som referenstagning ofta gör bilden än mer komplex utan nödvändigtvis ge ett mervärde.

En robust urvalsprocess borde kartlägga individens passform för rollen, teamet och kulturen. Processen borde även ge information om hur personliga egenskaper hjälper eller stjälper succén när personen väl ska iklä sig rollen, jobba i teamet eller organisationen.

Använder man Facet5 Audition – en modul som profilerar beteenden i arbetsmiljön – får man hjälp med att avgöra vilka egenskaper som bäddar för en lyckad anställning, och låter organisationen både attrahera och välja den rätta kandidaten. När man har kommit fram till en shortlist av kandidater, gör Facet5 att du får information om var och ens passform i förhållande till rollen.

Facet5 ger inte bara ett stöd till urvalsprocessen, utan hjälper mottagande chef att ge rätt stöd till den nya medarbetaren i dennas första kritiska 100 dagar i den nya rollen. Den nya medarbetaren vill också vara trygg i att den är vald med tanke på passform till rollen, teamet och kulturen – vilket gör det enklare för medarbetaren att slappna av och bidra effektivt från första dagen.

 

Samarbete och teamwork

Människor arbetar sällan i isolation. Arbete kräver att man samarbetar med andra – kolleger, kunder och andra intressenter – för att nå framgång. Men det är tyvärr så att andras beteenden kan vara förvirrande eller frustrerande.

Individen behöver förstå sina egna beteendemönster och hur dessa påverkar andra – och förstå andras. Veta hur man ska hantera olika beteenden, för att nå sina projektmål, lösa konflikter, engagera andra och hantera stress är viktiga faktorer för att vara effektiv i sitt arbete.

Facet5 kan användas individuellt för sen sättas samman med andras för en kraftfull och spännande teamutveckling. Sätta samman två profiler kan även vara användbart för att utveckla relationerna mellan ledare och medarbetare.

Facet5 Personprofil visar individens naturliga beteendemönster, styrkor och utvecklingsområden i ett lätt och positivt tonläge.

TeamScape kombinerar två eller flera individuella profiler i en modul designad för att visa teamet hur man organiserar arbetet, fungerar i relationer, hanterar konflikter och stress.

 

Ledarutveckling

Vad är det som gör vissa till fantastiska ledare? Och varför kämpar andra med att vinna sina medarbetares förtroende? Hur kan organisationer identifiera, utveckla och coacha de ledarskapstalanger de redan har?

Ledarskapsutveckling startar på alla nivåer i en organisation, och i olika steg i individens karriär. Nya ledare, och erfarna ledare på hög nivå i organisationer, behöver alla kontinuerligt arbeta på sina ledarförmågor för att vara så bra som envar situation kräver. Båda när det gäller att hantera personalansvar, skapa visioner för framtiden och få andra att acceptera och gilla den visionen.

Facet5 beskriver, förklarar och förutser beteenden, både styrkor och utvecklingsområden. Detta är nyckeln till coaching och utveckling av ledare på alla nivåer.

Facet5 Personprofil: Visar individens naturliga beteendemönster, styrkor och utvecklingsområden.

Facet5 Searchlight: En omfattande rapport som beskriver individens styrkor och områden man bör se upp för, baserat på 6 olika kompetensområden som vanligtvis hittas i en ledarroll.

Facet5 LeadingEdge: En rapport som stödjer en ledare i hanteringen av sina medarbetare. LeadingEdge ger information om 7 kompetensområden baserat på teorin om transformativt och transaktionellt ledarskap – vision och strategi till mål och feedback.