Anne hos FriiComments Off on Anne hos Frii

Jag är bokat av Frii för att prata med 30 generalsekreterare i svenska ideella organisationer om rekrytering och kompetensförsörjning 23 april. Det tycker jag är strålande kul, och viktigt tema för både den ideella branschen och den kommersiella.

Kompetensförsörjning behöver man se i ett strategiskt och strukturellt perspektiv. Om man kommer på att man behöver två händer till inom ett område på jobbet, ja – då är risken hög för att man dels misslyckas med urvalet och dels för organisationen/avdelningen/företaget in i fel kulturellt spår. Däremot att låta kompetensförsörjningen vara en del av affärsplanen, reducerar risken för känslomässiga beslut som kanske ger resurser i form av två händer men som kostar i form av felsatsningar och mänskligt lidande.