Ett modernt, visuellt och avancerad personlighetsintrument som kombinerar ledarskap och positiv psykologi. För all som vill förstå beteenden i ett yrkesmässigt sammanhang.

Läs mer

Gör bra bättre. Vi stödjer individer i att lära känna sig själv och sina styrkor, och i att använda dessa i livets olika sammanhang. Vi jobbar med dina framgångsfrågor.

Läs mer

Anne Grefberg En psykolog som brinner för allas rätt att känna sig framgångsrik glad och optimistisk

Läs mer

Bästa instrumentet för att ge klienter snabb och djup självinsikt och kartlägga utvecklingspotential.

Lena Mangell, leg psykolog, executive coach Life&Career

Se alla testimonials

Våra tjänster Visa alla

Coaching

Coaching

Alla våra utvecklingsprogram har det gemensamt att vi hittar dina styrkor och bygger på dessa. Du ska få vara den personen du är – och leda utifrån det. På det sättet bygger du en autencitet och förtroende i din ledarroll, och det blir roligare för dig!

Läs mer
Ledarskapsutveckling

Ledarskapsutveckling

Utvecklig av ledare på alla nivåer, uppbyggs utifrån individens och organisationens behov. Vi kartlägger organisationens förutsättningar, behov och kultur – och ger chefsstöd baserat på en helhetssyn. Individen i centrum – men med kulturen som referens.

Läs mer
Assessment/second opinion

Assessment/second opinion

För att ha både konst och vetenskap – magkänsla och objektiva mätningar – anlitar företag Greatify för att göra en psykologbedömning av deras kandidater. Vi använder bara moderna, säkra och tillförlitliga verktyg, och vår process har hög grad av träffsäkerhet.

Läs mer
ViewSuite360

ViewSuite360

Något de flesta ledare har gemensamt är att de sällan eller aldrig får feedback på sitt ledarskap som inspirerar till utveckling. Man kan få en klapp på axeln eller en sur blick – men ingen av delarna sporrar till att verkligen ta sitt ledarskap på allvar och utveckla egenskaper och förmågor.

Läs mer
Facet5

Facet5

Välkommen till Facet5 – ett av väldens mest moderna och avancerade personlighetsinstrument. Facet5 används av organisationer och konsulter över hela världen, och stödjer alla insatser som rör individer, grupper och organisationer på ett substantiellt och konkret sätt.

Läs mer
EQ-i 2.0

EQ-i 2.0

Greatify erbjuder nu certifieringskurser i det globala erkände verktyget EQ-i 2.0 i samarbete med vår partner EQ Europe. EQ-i 2.0 är verktyget som ger dig en bild av din klients emotionella förmågor, det vill säga hur man hanterar egna och andras känslor. Att hantera känslor är en kritisk del av yrkeslivet, och de relationella ochLäs mer

Läs mer

Alla våra kurser Visa alla

Certifieringsutbildning i Facet5

Certifieringsutbildning i Facet5 Facet5 är ett av de mest moderna och avancerade instrument för att mäta personlighet som finns på marknaden. Organisationer över hela världen använder Facet5 för ledarskapsutveckling, rekrytering, teamutveckling, coaching och kulturförändringar. 2-dagarskursen gör dig fullt ut kvalificerad och trygg på att använda Facet5, om du är konsult eller coach, arbetar med HR-frågorLäs mer


Certifieringsutbildning i NeuroView

Certifieringsutbildning i NeuroView NeuroView är världens enda verktyg som mäter en ledares förmågor att främja goda relationer och trygghet i en arbetsgrupp. Forskningen visar att hormonet oxytocin är centralt för att vi ska må bra, och chefen är en viktig del i att skapa arbetsglädje, produktivitet, fokus och reducera risken för psykisk ohälsa. Verktyget bestårLäs mer